tik-tok instagram youtube radio
godło uczelnia liderów
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

I MKN: Biznes i turystyka w czasach niepewności

I MKN: Biznes i turystyka w czasach niepewności


I Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Wyzwania, innowacje i problemy biznesu oraz turystyki”: Biznes i turystyka w czasach niepewności

1st International Scientific Conference in the series "Challenges, innovations and problems of business and tourism": Business and tourism in times of uncertainty

ENG version below

[PL]

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Biznes i turystyka w czasach niepewności. Konferencja odbędzie się 20.04.2023 r. w formie hybrydowej i będzie ona płaszczyzną międzynarodowej wymiany osiągnieć naukowych oraz praktycznych doświadczeń w zakresie wyzwań, innowacji i głównych problemów zarówno szeroko rozumianego biznesu, jak i branży turystycznej. Szczegółowe informacje znajdują się w II Komunikacie Konferencyjnym. Prosimy o dokonywanie elektronicznej rejestracji za pośrednictwem formularzy.

PROGRAM KONFERENCJI
Księga abstraktów / A book of abstracts
 

Link do konferencji (MS Teams):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aav-dvNdLqKgeijGE724k_TGGOz1mGMyXD8p3HF99jtc1%40thread.tacv2/1681288405197?context=%7b%22Tid%22%3a%22078a701f-5bf1-46b1-9a46-e52989cd175e%22%2c%22Oid%22%3a%22c8a01251-01e2-4004-9f3f-cd4b277d92cd%22%7d

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=H3CKB_FbsUaaRuUpic0XXlESoMjiAQRAnz_NSyd9ks1UMU4xRFhJTlo5UkhGM09NVUo3RTZQVzdXTC4u

  • PL/ENG Rejestracja bez referatów/Registration without papers:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=H3CKB_FbsUaaRuUpic0XXlESoMjiAQRAnz_NSyd9ks1UNDJQUVBaOVg0MDE2TFZLSUs2NVdZU0c0NC4u
 

[ENG]

Ladies and Gentlemen,

we cordially invite you to participate in the International Scientific Conference: Business and tourism in times of uncertainty. The conference will take place on April 20, 2023 in a hybrid form and will be a platform for international exchange of scientific achievements and practical experience in the field of challenges, innovations and main problems of both broadly understood business and the tourism industry. Detailed information can be found in the file (II Communication). Please register electronically via the forms.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=H3CKB_FbsUaaRuUpic0XXlESoMjiAQRAnz_NSyd9ks1UNjlOMUE4UEpJQ0pXU05JWVg2SVUxUVpKNC4u

  • PL/ENG Rejestracja bez referatów/Registration without papers:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=H3CKB_FbsUaaRuUpic0XXlESoMjiAQRAnz_NSyd9ks1UNDJQUVBaOVg0MDE2TFZLSUs2NVdZU0c0NC4u